THÔNG BÁO TỪ BAN TỔ CHỨC

Thí sinh tham gia dự thi trả lời các câu hỏi phần trắc nghiệm và tự luận trực tuyến trên thiết bị điện tử có kết nối mạng Internet bằng việc đăng nhập vào địa chỉ https://timhieucongtacdoingoainhandan.dongnai.gov.vn/ hoặc đăng nhập thông qua mã quét QR, trên các thiết bị điện tử có kết nối Internet (máy tính hoặc thiết bị di động).